EU-kokouksista halutaan julkisia

BRYSSEL. Europarlamentti ja unionin tuleva puheenjohtajamaa Suomi haluavat, että jäsenmaiden ministerikokouksista tehtäisiin julkisia.

Nykyään ministerit kokoontuvat suljettujen ovien takana, minkä on arveltu etäännyttävän kansalaisia entisestään EU:n päätöksenteosta. Jos avoimuutta lisättäisiin, ministerit ottaisivat europarlamentin mukaan päätöksiä tehdessään enemmän kollektiivista vastuuta. Tämä puolestaan edistäisi julkista EU-keskustelua, parlamentti päättelee.

Europarlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Elmar Brok on valittanut ministerineuvoston salamyhkäisestä päätöksenteosta EU:n oikeusasiamiehelle Nikiforos Diamandourokselle.

Brokin mukaan neuvoston työtavat ovat ristiriidassa EU:n sopimuksen kanssa, jonka mukaan päätöksiä olisi tehtävä “mahdollisimman avoimesti ja lähellä kansalaisia”.

Tähän mennessä joidenkin ministerikokouksien yhteydessä on järjestetty niin kutsuttu “avoin keskusteluosuus”. Muutoin tiedotusvälineet on häädetty kokouksista ennen niiden alkamista.

Europarlamentti on vaatinut, että myös jäsenmaiden EU-suurlähettiläiden niin kutsuttujen coreper-kokouksien pitäisi olla julkisia. Suurlähettiläiden kokoukset ovat tärkeitä, koska niissä jäsenmaat neuvottelevat kaikista asioista ennen kuin ne tuodaan ministereiden päätettäväksi.